Hotel Loenfjord har trådlaust breiband på heile hotellet, videokanon, DVD og integrerte høgtalarar på "Hemsen", mikrofonar, overhead og flipover.

Treng du anna utstyr, skaffar vi dette.

Gratis Wi-Fi i heile hotellet.