Hotel Loenfjord

Vi søkjer fleire kokkar med erfaring for sommarsesongen 2022. Erfaring innan à la carte og buffet er å føretrekke, men ikkje eit krav. Må kunne kommunisere godt på norsk eller skandinavisk og /eller engelsk. Vi søkjer deg som har gode samarbeidsevner, høg arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.

Send søknad med CV til peter.halmi@alexandra.no