Hotellet er no stengt, og opnar att i april.

Vi nyttar tida til å fornye rom, byggje balkongar og forbetre buffet-området. 

Velkomne til Loenfjord i 2019!