Hotellet er no stengt, og opnar att i april.

Velkomne til Loenfjord i 2020!