Via Ferrata Loen går opp til Hoven (fjellet bak Alexandra), 1011 m.o.h.

Sjå film

Skogsveg vest for Hotel Alexandra til 170 m.o.h.
Sti i bratt terreng frå 170 til 440 m.o.h.

Gangtid til innsteg: Ca 1 time

Innsteg Via Ferrata   440 moh
Gjølmunnebrua   750 moh Sjå film
Utgang Via Ferrata utan bru   880 moh
Utgang Via Ferrata med bru   920 moh
Høgd Hoven   1010 moh  

PRISAR 2019:

Via Ferrata Loen med guide, sikringsutstyr og retur med Loen Skylift:  kr 1345,- pr vaksen.
Barn 12-15 år: Kr 1195,-. 
Booking: Via Ferrata Loen

Sal av hanskar:  kr 50,-
Leige av La Sportiva klatresko:  kr 100,-
To baguettar à 90 g:  kr 100,-

Forventa varigheit på ein tur i Via Ferrata Loen inkludert Gjølmunnebrua og Gjølmunnestrengen: Frå fem til sju timar.

Vi anbefaler tur i Via Ferrata Loen med guide og leige av klatreutstyr med Loen Active.
Kun utleige av Via Ferrata klatreutstyr:  kr 450,- pr person (for erfarne Via Ferrata klatrarar) 

Meir info på www.loenactive.no

Booking:  Via Ferrata Loen

Tlf. 57 87 58 00. Mail: post@loenactive.no 

 

VF7

VF3

VF5

VF8