Via Ferrata går opp til Hoven (fjellet bak Alexandra), 1010 m.o.h.

Skogsveg frå Heggelia bak Hotel Alexandra til 170 m.o.h.
Sti i bratt terreng frå 170 til 440 m.o.h.

Gangtid til innsteg: Ca 1 time

Innsteg Via Ferrata:    440 m.o.h.
Klatremeter:               950 m.o.h.
Utgang Via Ferrata:     880 m.o.h.
Frå utgang til Hoven:   130 høgdemeter
Høgd Hoven              1010 m.o.h.

PRISAR 2016:
Ved minimum 5 personar: Kr 970,- pr person inkludert guide og sikringsutstyr
Ved færre enn 5 personar: Kr 4250,- inkludert guide og sikringsutstyr

Returtransport frå Oppheim til loen: Kr 60,- pr person
Sal av hanskar: Kr 50,-
Skoutleige: Kr 100,-
To baguettar a 90 g: Kr 95,-
Vannflaske 0,5 l: kr 20,-

Forventa varigheit pr tur: Frå fire til seks timar.
Vi anbefaler kun guida turar.
Ingen utleige av kun Via Ferrata utstyr.

Meir info på www.loenactive.no

Booking: Tlf. 57 87 50 34 eller mobil 90 99 99 97. Mail: erik@alexandra.no 

VF7

VF3

VF5

VF8